Национален конкурс „ПЕТДЕСЕТНИЦА – съшествието на Светия и Животворящ Дух” - 2023

Национален конкурс „ПЕТДЕСЕТНИЦА – съшествието на Светия и Животворящ Дух”
01.02.2023 / 12:42

О Б Я В А

за НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

„ПЕТДЕСЕТНИЦА – съшествието на Светия и Животворящ Дух” - 2023

 

Пo решение на Св. Синод на БПЦ-БП Синодалният Културно-просветен отдел обявява:

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

„ПЕТДЕСЕТНИЦА – съшествието на Светия и Животворящ Дух” - 2023

в следните категории:

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

ЛИТЕРАТУРА (ПОЕЗИЯ И ПРОЗА)

ФОТОГРАФИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

В Конкурса могат да се включат деца от 3-та и 4-та група на детските градини и ученици от 1-ви до 12-ти клас. Творбите трябва да са посветени на православния християнски празник Петдесетница и свързания с него празник Св. Дух. КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ ТВОРБИ: 26. 03. 2023 г. – BАЖИ ДАТАТА НА ПОЩЕНСКОТО КЛЕЙМО / КУРИЕРСКАТА ПОРЪЧКА.

Адрес за изпращане на конкурсните творби:

БИСЕР БОЖКОВ

КУЛТУРНО-ПРОСВЕТЕН ОТДЕЛ

СВ. СИНОД на БПЦ-БП

ЗА НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС „ПЕТДЕСЕТНИЦА – съшествието на Светия и Животворящ Дух” - 2023

УЛ. „ОБОРИЩЕ” № 4

ГР. СОФИЯ 1000

БЪЛГАРИЯ

Email: skpotdel@bg-patriarshia.bg

Всяка творба задължително трябва да съдържа следната информация: в десния ъгъл на гърба на творбата да

бъде написано четливо:

- Раздел / подраздел / жанр

- Заглавие на творбата;

- Трите имена на автора;

- Възраст, група / клас;

- Град / село, област, училище / ДГ / ЦПЛР / ученически клуб / енорийско училище / друга институция с

учебно звено;

- Адрес и телефон за връзка с участника или неговия родител;

- Името на преподавателя / ръководителя и негов телефон за връзка.

В конкурсния СТАТУТ се съдържат всички условия и насоки, които са задължителни за участниците и

които ще подпомогнат тяхната подготовка в избраните от тях категории. Статута можете да видите в: https://bg-patriarshia.bg/news/statut-na-natsionalen-konkurs-petdesetnitsa-sashestvieto-na

 

Имената на НАГРАДЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ С ПРОТОКОЛА НА ЖУРИТО ОТ СЪОТВЕТНИЯ РАЗДЕЛ ще бъдат качени на 12. 04. 2023 г. (Велика Сряда) в Официалния сайт на Св. Синод на БПЦ-БП, Раздел НОВИНИ: http://bg-patriarshia.bg/news НАГРАЖДАВАНЕТО на участниците в Националния конкурс „ПЕТДЕСЕТНИЦА – съшествието на Светия и Животворящ Дух” – 2023 ще бъде на 14. 05. 2023 г. (5 Неделя след Пасха – на Самарянката) след приключването на св. Литургия в столичния храм „Св. св. Кирил и Методий“ (гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ № 47, до Женския пазар и Лъвов мост). След награждаването се предвижда РЕЦИТАЛ и ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБА с наградените творби в Енорийския център при храм „Св. св. Кирил и Методий“.

Статутът на Конкурса предвижда, след изтичане на конкурсната изложба, творби от Раздели „Изобразително изкуство“ и „Фотография и Информационни технологии“ да участват в благотворителна разпродажба със социално-милосърдна насоченост към деца в нужда. Вдъхновение и благословен от Бога успех на всички малки и големи участници в конкурса на светата ни Църква, посветен на Св. Дух!

 

СТАТУТ

на Национален конкурс

„ПЕТДЕСЕТНИЦА – съшествието на Светия Животворящ Дух” – 2023

 

Националният конкурс „ПЕТДЕСЕТНИЦА – съшествието на Светия и Животворящ Дух” – 2023 е посветен на православния християнски празник Петдесетница и се провежда с благословението на

НЕГОВО СВЕТЕЙШЕСТВО БЪЛГАРСКИЯ ПАТРИАРХ НЕОФИТ и СВ. СИНОД на Българската православна църква-Българска патриаршия.

Организира се под ръководството на Ловчански митрополит Гавриил, ръководител на Културно-просветния отдел, и неговия екип при СВ. СИНОД на БПЦ-БП.

І. ЦЕЛИ:

Стимулира творческите заложби и изяви на деца и ученици, свързани със съкровищницата на християнското изкуство и православната духовност.

Разширява познанията им за божествената Св. Троица.

Задълбочава знанията на децата относно православното църковно учение за въздействието на третото Лице на Св. Троица – Бог Св. Дух – върху Църквата, общността и отделния човек.

Фокусира вниманието на децата върху присъствието на Светия Животворящ Дух в Църквата.

Набляга върху тематиката за Рождения ден на Църквата – Петдесетница.

Подчертава проявата на Св. Дух в живота на православните светии от всички времена – раннохристиянски, средновековни, възрожденски, съвременни.

Поощрява децата – участници в конкурса – да разсъждават в творбите си върху проявите на Св. Дух в историята на Българската православна църква, на българския народ и в живота на българските светии.

Привлича интереса на децата към съхраняване на българските църковни традиции в отбелязването на празника Петдесетница.

Въвлича детското съзнание в размисъл върху св. тайнство Миропомазание (Миропомазване), в което на кръстения се дават даровете на Св. Дух.

 

Приобщава участниците в конкурса в размисъл върху действието на Св. Дух в живота на съвременните българи, на съвременните православни християни. Активизира търсене на отговори по въпроса: „Какво дават даровете на Светия Дух на християните в наше време?“

Утвърждава любовта на децата към Православната църква и вяра и отваря сърцата им за придобиване благодатта на Св. Дух.

Създава възможности за популяризиране на православната катехизация и религиозно възпитание и образование на деца и ученици в съвременното общество.

Мотивира деца и учащи, техните родители и учители, духовници и миряни за годишна духовна среща-награждаване на малките творци от цялата страна, в която те да споделят и съпреживеят правдата, мира и радостта в Св. Дух – под благослова на Св. Синод на Българската Православна Църква-Българска патриаршия.

ІІ. УЧАСТНИЦИ: Деца от детски градини в 3-та и 4-та група и ученици от 1-ви до 12-ти клас за всички детски градини, училища, школи и извънучилищни звена в България и задграничните епархии на БПЦ-БП. Участници в конкурса могат да бъдат деца и ученици, които се обучават в редовни групи или класове.

ІІІ. РЕГЛАМЕНТ: Конкурсът се провежда в ЧЕТИРИ възрастови групи и всеки участник може да представи най-много ДВЕ ТВОРБИ.

І-ва възрастова група – 3 и 4 група от ДГ.

ІІ-ра възрастова група – 1.-4. клас.

ІІІ-та възрастова група – 5.-8. клас.

IV-та възрастова група – 9.-12. клас.

ІV. РАЗДЕЛИ: Конкурсът се реализира в ТРИ раздела:

1. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО;

2. ЛИТЕРАТУРА;

3. ФОТОГРАФИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ.

Раздел I: ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Условие за участие: тематиката на художествените творби е редно да бъде съобразена с темата на конкурса – „Петдесетница – съшествието на Светия Животворящ Дух“. Творбите трябва да акцентират върху духовния смисъл на празника и върху третото Лице на Св. Троица – Бог Св. Дух с Неговото въздействие върху Църквата, народите, обществото, семейството, различните социални групи и отделния човек. Произведенията могат да са свързани и с празничната символика; с православни светии като съсъди на Св. Дух; с православни светини; с местни православни традиции и обичаи (НЕ езически такива!) за празниците Петдесетница или Св. Дух, и др.

ТВОРБИ С ПЛАГИАТСКИ ЕЛЕМЕНТИ се дисквалифицират.

Конкурсът се провежда в четири възрастови групи:

І-ва възрастова група – 3 и 4 група от ДГ;

ІІ-ра възрастова група – 1.-4. клас;

ІІІ-та възрастова група – 5.-8. клас;

IV-та възрастова група – 9.-12. клас.

Жанров обхват: иконопис, живопис, графика.

Материали и техника: по избор.

Формат на творбите: по избор на участника в конкурса. Творбата задължително се поставя в паспарту с размер 35/50 см. Не се разглеждат от Комисията творби, които са без паспарту.

Всяка творба задължително трябва да съдържа следната информация: в десния ъгъл на гърба на творбата да бъде написано четливо -

- Раздел.

- Трите имена на автора;

- Възраст, група / клас;

- Град / село, област, училище / ДГ / ЦПЛР / ученически клуб / енорийско училище / друга институция с учебно звено;

- Адрес и телефон за контакт с участника;

- Името на преподавателя / ръководителя / родителя и негов телефон за връзка.

При включване в конкурса участниците дават своето подразбирано съгласие творбите им да се използват за публикации, благотворителни и други цели, което дава възможност на участниците за творческа реализация, църковно-обществено признание и осъзнато добротворство.

Раздел II: ЛИТЕРАТУРА

Условие за участие: ще се разглеждат само ОРИГИНАЛНИ литературни творби, свързани с темата на конкурса – „Петдесетница – съшествието на Светия Животворящ Дух“. Творбите трябва да акцентират върху духовния смисъл на празника и върху третото Лице на Св. Троица – Бог Св. Дух с Неговото въздействие върху Църквата, общността и отделния човек. Произведенията могат да са свързани и с празничната символика; с православни светии като съсъди на Св. Дух; с православни светини; с местни православни традиции и обичаи (НЕ езически такива!) за празниците Петдесетница или Св. Дух, и др.

ТВОРБИ С ПЛАГИАТСКИ ЕЛЕМЕНТИ се дисквалифицират.

Творбите е необходимо да бъдат изпратени едновременно по два начина:

> на посочения пощенски адрес и да съдържат РАЗПЕЧАТКА НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ в един екземпляр;

> на e-мейла на КПО в ЕЛЕКТРОНЕН ВИД: skpotdel@bg-patriarshia.bg.

Конкурсът се провежда в три възрастови групи:

ІІ-ра възрастова група – 1.-4. клас;

ІІІ-та възрастова група – 5.-8. клас;

IV-та възрастова група – 9.-12. клас.

Жанров обхват: поезия; проза.

Всяка творба задължително трябва да съдържа следната информация:

на всеки лист от едната страна е самата творба, а на гърба има следната по-подробна информация (ако, произведението продължава / свършва на следваща страница - на гърба също така присъства задължителната информация).

- Раздел и жанр (поезия или проза).

- Заглавие на творбата;

- Трите имена на автора;

- Възраст, клас;

- Град / село, област, училище / ЦПЛР / ученически клуб / енорийско училище / друга институция с учебно звено;

- Адрес и телефон за контакт;

- Името на преподавателя / ръководителя / родителя и негов телефон за връзка.

При включване в конкурса участниците дават своето подразбирано съгласие творбите им да се използват за публикации, благотворителни и други цели, което дава възможност на участниците за творческа реализация, църковно-обществено признание и осъзнато добротворство.

Раздел III: ФОТОГРАФИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Условие за участие: художествените фотографии / електронните творби не трябва да са участвали в други конкурси, а да са ОРИГИНАЛНИ и свързани с отбелязване на празника Петдесетница в манастира, храма, енорията, дома и др.; с празничната символика; с православни светии като съсъди на Св. Дух; с православни светини; с местни православни традиции и обичаи (НЕ езически такива!) за празниците Петдесетница или Св. Дух, и др. Творбите трябва да акцентират върху духовния смисъл на Петдесетница и върху третото Лице на Св. Троица – Бог Св. Дух с Неговото въздействие върху Църквата, обществото и отделния човек.

ТВОРБИ С ПЛАГИАТСКИ ЕЛЕМЕНТИ се дисквалифицират.

Конкурсът се провежда за ученици любители-фотографи и разработчици на електронни и аудио-визуални произведения в две възрастови групи:

ІІІ-та възрастова група – 5.-8. клас;

IV-та възрастова група – 9.-12. клас.

1) Фотография:

Формат на творбите по фотография

> за участие се приемат САМО РАЗПЕЧАТАНИ черно-бели и/или цветни фотографии с формат 20/30 (А4) и да са отпечатани или копирани на фотохартия. Серия от 3 снимки се счита за една творба (да се посочи изрично коя поредица от снимки е серия).

> Освен на хартия, творбите ЗАДЪЛЖИТЕНО СЕ ИЗПРАЩАТ И В ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМАТ на e-mail на КПО: skpotdel@bg-patriarshia.bg.

Всяка творба задължително трябва да съдържа следната информация:

в десния ъгъл на гърба на творбата да бъде написано четливо:

- Раздел и подраздел;

- Заглавие на творбата;

- Трите имена на автора;

- Възраст, клас;

- Град / село, област, училище / ЦПЛР / ученически клуб / енорийско училище / друга институция с учебно звено;

- Адрес и телефон за връзка с участника;

- Името на преподавателя / ръководителя / родителя и негов телефон за връзка.

При включване в конкурса участниците дават своето подразбирано съгласие творбите им да се използват за публикации, благотворителни и други цели, което дава възможност на участниците за творческа реализация, църковно-обществено признание и осъзнато добротворство.

 

2) Информационни технологии:

Формат на творбите по Информационни технологии

За участие се приемат САМО КАЧЕСТВЕНИ в художествено и технологично отношение произведения, отговарящи на заложените в статута параметри. Могат да се комбинират само АВТОРСКИ, т.е. оригинални, а не чужди фотографски изображения, текстове, рисунки или други художествени елементи. Икони / стенописи – могат да се ползват свободно. За различните жанрове се допускат формати на снимките – JPG, PNG, TIF, TIFF; програми за графичен дизайн – Adobe Photoshop, Corel DRAW, Adobe Illustrator, Microsoft Paint, Corel Painter Classic, Macromedia Free Hand, InDesign и др.; програми за обработка и гледане на видео (2D и 3D) – Молив 2D, Toon Boom Harmony, FlipBook, OpenToonz, TupiTube, Davinci Resolve, Avid Media Composer, Adobe Premiere Pro, Sony Vegas, Movie Maker, Avid, Final Cut Pro. ASF, ASX, MPG, MPEG, WMV, SWF, AVI, MOV, както и други програми с безплатен достъп на ползване (при изрично посочване на програмата в описанието на творбите).

Творбите ЗАДЪЛЖИТЕНО СЕ ИЗПРАЩАТ В ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМАТ:

> на e-mail на КПО: skpotdel@bg-patriarshia.bg (ако са по-големи – чрез линк за сваляне от Интернет);

> или на електронен носител на пощенския адрес на КПО.

Жанров обхват:

А. Електронна презентация / картина / страница

- Power Point презентация (до 10 слайда);

- Електронен празничен стикер;

- Електронна картинка;

- Електронна поздравителна картичка;

- Електронен фотоколаж (размер – до 15 MB, разделителна способност – до 300 dpi, дълбочина на цветовете – до 24 bit; максимална ширина и височина на изображението до 2048 pixels);

- Електронен плакат / лийфлет (обява, покана за предстоящ празник / събитие в църковна среда – за Петдесетница, Св. Дух – формат PDF).

- Електронна Интернет страница на храм / манастир / църковна институция, състояща се от три подстраници с разновидности: а) начална, разписание на богослуженията и новини със снимки на храма / манастира / институцията; б) начална, разписание на богослуженията и библиотека; в) начална, разписание на богослуженията, духовенство при храма / манастира; г) начална, разписание на богослуженията, дейности при храма / манастира / институцията; д) начална, разписание на богослуженията и история на храма / манастира / институцията, и др. Проектите не се публикуват в Интернет, а се изработват в статичен вид, без да се ползват социалните мрежи.

Б. Електронна реклама

- Електронен банер – статичен / динамичен / флаш (напр. за сайтове на храмове и манастири, църковни институции, църковни книжарници, магазини, и др.);

- Електронно лого (за книжни издания, плакати, уеб-сайтове и др. – формат PDF);

В. Видео

- Видеоанонс (до 1 мин. – за предстоящ празник в църковна среда – Петдесетница, Св. Дух)

- Видеоклип (до 3 мин.)

- Видеофилм (до 3 мин. – интервю, репортаж, късометражен документален филм)

Всяка творба задължително трябва да съдържа следната информация в края на електронния файл или като допълнителен файл:

- Раздел / подраздел и жанр;

- Заглавие на творбата;

- Трите имена на автора;

- Възраст, клас;

- Град / село, област, училище / ЦПЛР / ученически клуб / енорийско училище / друга институция с учебно звено;

- Адрес и телефон за връзка с участника;

- Името на преподавателя / ръководителя / родителя и негов телефон за връзка.

При включване в конкурса участниците дават своето подразбирано съгласие творбите им да се използват за публикации, благотворителни и други цели, което дава възможност на участниците за творческа реализация, църковно-обществено признание и осъзнато добротворство.

1. НАГРАДИ:

Във всеки раздел и всяка възрастова група ще бъдат раздадени грамоти и награди за 1-во, 2-ро и 3-то място. Предвидена е и Специална награда на Светейшия Български Патриарх Неофит, както и поощрителни награди. За някои от най-високите награди при възможност се предвиждат кратки обучения като форма на награждаване и др.

На участниците в конкурса, които не са сред победителите, ще бъде връчен сертификат за участие само при предварителна заявка. (Желаещите учители / родители да напишат заявка в свободен текст, съдържаща имената на учениците / децата, раздел / подраздел / жанр, в който участват, клас, възраст, училище, адрес, телефон за връзка, и да посочат изрично, че желаят сертификат/и).

VІ. КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ ТВОРБИ:

26. 03. 2023 г. – ВАЖИ ДАТАТА НА ПОЩЕНСКОТО КЛЕЙМО / КУРИЕРСКАТА ПОРЪЧКА.

Адрес за изпращане на конкурсните творби:

БИСЕР БОЖКОВ

СВ. СИНОД на БПЦ-БП, КУЛТУРНО-ПРОСВЕТЕН ОТДЕЛ

ЗА НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС „ПЕТДЕСЕТНИЦА – съшествието на Светия и Животворящ Дух” - 2023

УЛ. „ОБОРИЩЕ” № 4

1000 СОФИЯ

БЪЛГАРИЯ

 

VІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Оценяването ще се осъществи от три комисии от експерти в съответните раздели (Изобразително изкуство, Литература, Фотография и Информационни технологии). Ако роднина на член от комисия участва в конкурса, този член няма право да оценява творбата/творбите на своя роднина, за да бъдат избегнати всякакви съмнения за конфликт на интереси. В такива случаи и за да се запази броят на оценителите за всяка една творба, се удвоява оценката на председателя на комисията или на следващ член на журито (ако в конкурса участва роднина на председателя).

Имената на НАГРАДЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ С ПРОТОКОЛА НА ЖУРИТО ОТ СЪОТВЕТНИЯ РАЗДЕЛ ще бъдат публикувани на 12. 04. 2023 г. (ВЕЛИКА СРЯДА) в Официалния сайт на Св. Синод на БПЦ-БП, Раздел НОВИНИ: http://bg-patriarshia.bg/news

НАГРАЖДАВАНЕТО на участниците в Националния конкурс „ПЕТДЕСЕТНИЦА – съшествието на Светия и Животворящ Дух” ще бъде на 14. 05. 2023 г. (5 Неделя след Пасха – на Самарянката) след приключването на празничната св. Литургия в столичния храм „Св. св. Кирил и Методий“ (гр. София, ул. „Георг Вашингтон” № 47, до Женския пазар и Лъвов мост).

Някои от НАГРАДЕНИТЕ ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРБИ ще бъдат представени от самите победители или техни представители в кратък рецитал в залата на Енорийския център (ет. 1) при храм „Св. св. Кирил и Методий“ на 14. 05. 2023 г. след награждаването. ПОБЕДИЛИТЕ в конкурса ХУДОЖЕСТВЕНИ, ФОТОГРАФСКИ И ЕЛЕКТРОННИ ТВОРБИ ще бъдат представени в открита изложба пак там. ВИДЕОТВОРБИТЕ-ПОБЕДИТЕЛИ в конкурса ще бъдат представени в Официалния сайт на Св. Синод.

Наградените КОНКУРСНИ ТВОРБИ НЕ СЕ ВРЪЩАТ НА УЧАСТНИЦИТЕ, а остават в архива на КПО при СВ. СИНОД на БПЦ-БП. Препоръчва се участниците да заснемат / копират своите творби, за да разполагат с тях в личните си архиви. Настоящият статут предвижда, след изтичане на конкурсната изложба, творби от Раздели „Изобразително изкуство“ и „Фотография и Информационни технологии“ да участват в благотворителна разпродажба със социално-милосърдна насоченост към деца в нужда.

При успешно изработване на електронни творби те може да бъдат предложени за одобрение и прилагане в дейността на даден храм / манастир / църковна институция.

Част от творбите могат да намерят своето място в подаръчните сборници на Св. Синод, в Официалния синодален сайт, както и във в. „Стандарт“, „24 часа“ и други медии.

За контакт:

Д-р Десислава Панайотова, експерт „Програми и проекти“ – тел. за връзка: +359 2 987 56 11, вътр. 217

Бисер Божков, секретар – моб. 0895 123 900

Културно-просветен отдел при Св. Синод на БПЦ-БП

e-mail: skpotdel@bg-patriarshia.bg

 

РЪКОВОДИТЕЛ НА КУЛТУРНО-ПРОСВЕТЕН ОТДЕЛ при СВ. СИНОД НА БПЦ-БП:

ЛОВЧАНСКИ МИТРОПОЛИТ

† Г А В Р И И Л

 

 

 

 
 

Copyright © 2008-2024 Сливенска Митрополия | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев