С П И С Ъ К
на православните храмове в Сливенска епархия по духовни околии

СЛИВЕНСКА ДУХОВНА ОКОЛИЯ
населено място, име на храм година
на построяване
архитектурно
състояние
1. гр. Сливен – храм "Св. Димитър " 1831 добро
2. гр. Сливен – храм "Св. Николай Чудотворец" 1834 добро
3. гр. Сливен – храм "Св. Богородица" 1896 добро
4. гр. Сливен – храм "Св. София" 1836 добро
5. гр. Сливен – храм "Св. Троица" 2003 добро
6. с. Блатец – храм "Св. Св. .Кирил и Методий" 1880 добро
7. с. Драгоданово – храм "Св. Иоан Рилски" в строеж
8. с. Гавраилово – храм "Св. Арх. Михаил" 1865 добро
9. с. Горно Александрово – храм "Св. Петка" 1920 добро
10. с. Трапоклово – храм "Св. Петка" 1873 добро
11. с. Желю войвода – храм "Св. Арх. Михаил" 1899 добро
12. с. Зимница – храм "Св. Димитър " 1856 добро
13. с. Чарда – храм "Св. Успение Богородично" 2008 добро
14. с. Веселиново – храм "Св. Петка" 1934 задоволително
15. гр. Кермен – храм "Св. Петка" 1904 добро
16. с. Николаево – храм "Св .Св. Кирил и Методий" 1910 добро
17. с. Ковачите – храм "Св. Димитър " 1875 мн. добро
18. с. Крушаре – храм "Св. Троица" 1910 мн. добро
19. с. Чокоба – храм "Св. Иоан Рилски" 2007 мн. добро
20. с. Самуилово – храм "Св. Константин и Елена" 2009 мн. добро
21. с. Речица – храм "Св. Троица" 1924 мн. добро
22. с. Селиминово – храм "Св. Възнесение Господне" 1904 добро
23. с. Скобелево – храм "Св. Богородица" 1927 добро
24. гр. Стралджа – храм "Св. Архангел Михаил" 1857 добро
25. с. Атолово – храм "Св. Димитър " 1933 добро
26. с. Лозенец – храм "Св. Димитър " 1945 мн. добро
27. с. Тополчане – храм "Св. Димитър " 1914 добро
28. с. Калояново – храм "С в. Богородица" 2015 отлично
29. с. Бяла – храм "Св. Троица" 1922 мн. добро
30. с. Голямо Чочовен – храм "Св. Георги" 2000 мн. добро
31. с. Камен – храм "Св. Георги" 2007 мн. добро
32. с. Малко Чочовен – храм "Св. ап. Петър и Павел" 2009 мн. добро
33. с. Злати войвода – храм "Св. Илия" 2009 мн. добро
34. с. Мечкарево – храм "Св. Петър и Павел" 2016 отлично
35. с. Градско – храм "Св. Неделя" 2009 мн. добро
36. с. Глушник – храм "Св. Иоан Кръстител" строеж
37. гр.Сливен- Селището"Св. Теодор Тирон" 2016 отлично

БУРГАСКА ДУХОВБА ОКОЛИЯ
населено място, име на храм година
на построяване
архитектурно
състояние
1. гр. Бургас – храм "Св Св. Кирил и Методий" 1907 лошо
2. гр. Бургас – храм "Св. Богородица" 1875 мн. добро
3. гр. Бургас – храм "Св. Иоан Рилски" 1934 мн. добро
4. гр. Бургас – храм "Св. Атанасий" 1888 добро
5. гр. Бургас – храм "Св. Троица" 1915 добро
6. с. Банево – храм "Св. Троица" 2007 мн. добро
7. с. Брястовец – храм "Св. Атанасий" 1870 мн. добро
8. с. Изворище – храм "Св. Иоан рилски" 2003 мн. добро
9. м. Черно море – храм "Св. Иоан Рилски" в строеж
10. с. Веселие – храм "Св. Илия" 1911 мн. добро
11. с. Ясна поляна – храм "Св. Богородица" 1869 мн. добро
12. гр. Приморско – храм "Св. Св. Кирил и Методий" 1930 мн. добро
13. с. Дебелт – храм "Св. Троица" 1872 добро
14. с. Тръстиково –"Св. Димитър " 1879 добро
15. с. Зидарово – храм "Св. Георги" 1858 добро
16. с. Присад – храм "Св. Троица" 1908 добро
17. с. Габър – храм "Св. Троица" 1889 добро
18. с. Извор – храм "Св. Троица" 1893 добро
19. с. Димчево – храм "Св. Троица" 2007 добро
20. с. Индже войвода – храм "Св. Илия" 1890 добро
21. с. Вършило – храм "Св. Богородица" 1882 добро
22. гр. Камено – храм "св. Георги" 1877 мн. добро
23. гр. Българово – храм "Св. Атанасий" 1865 мн. добро
24. с. Ново Паничарево – храм "Св. Троица" 1885 добро
25. с. Крушовец – храм "Св. Атанасий" 1886 добро
26. с. Росен – храм "Св. Георги" 1882 мн. добро
27. с. Маринка – храм "Св. Дух" 1919 добро
28. с. Равна гора – храм "Св. Богородица" 1919 добро
29. с. Русокастро – храм "Св. Богородица" 1902 добро
30. с. Желязово – храм "Св. Димитър " 1941 добро
31. с. Ливада – храм "Св. Богородица" 1878 добро
32. с. Черноморец – храм "Св. Николай" 1860 мн. добро
33. с. Равадиново – храм "Св. Троица" 2006 мн. добро
34. гр. Созопол – храм "Св. Георги" 1860 мн. добро
35. с. Трояново"храм Св. Николай" 1885 добро
36. с. Черни връх – храм "Св. Симеон Стълпник" 1938 добро
37. с. Константиново – храм "Св Константин и Елена" 2002 мн. добро
38. с. Полски извор – храм "Св. Петка" 2007 мн. добро
39. с. Братово – храм "Св. Рождество Богородично" 2007 мн. добро
40. с. Долно езерово – храм "Рождество Богородично" 2007 мн. добро
41. с. Ветрен – храм "Св. Възнесение Господне" 2007 мн. добро
42. с. Горно езерово – параклис"Св. Петка" 1936 добро
43. с. Рудник – храм "Св. Петка" в строеж
44. с. Сарафово – храм "Св. Николай" 2000 мн. добро
45. с. Кошарица – храм "Св. Иоан Рилски" 2001 мн. добро
46. с. Твърдица – храм "Св. Рождество Богородично" 2008 мн. добро
47. гр. Поморие – храм "Св. Богородица" 1884 мн. добро
48. гр. Поморие – храм "Св. Преображение" 1848 мн. добро
49. с. Баня – храм "Св. Илия" 1769 добро
50. с. Емона – храм "Св. Димитър " 2005 мн. добро
51. с. Бата – храм "Св. Троица" 1909 добро
52. с. Порой – храм "Св. Димитър " 2009 мн. добро
53. с. Горица – храм "Св. Арх. Михаил" 1856 мн. добро
54. с. Просеник – храм "Св. Възнесение Господне " 1940 добро
55. с. Страцин – храм "Св. Атанасий Велики" 1937 добро
56. с. Голица – храм "Св. Димитър " 1869 добро
57. гр. Каблешково – храм "Св. Димитър " 1869 добро
58. с. Александрово – храм "Св. Троица" 2008 мн. добро
59. с. Медово – храм "Св. Никола" 1870 добро
60. с. Каменар "Св. Параскева" 1871 добро
61. с. Козичено – храм "Св. Параскева" 1848 добро
62. с. Паницово храм "Св. Троица" 2009 мн. добро
63. гр. Св. Влас – храм "Св. Атанасий Велики" 1865 мн. добро
64. гр. Несебър – храм "Св. Иван Рилски" 1873 мн. добро
65. гр. Обзор – храм "Св. Иоан Предтеча" 1905 мн. добро
66. с. Приселци – параклис"Св. Димитър " 2001 добро
67. с. Раковсково – параклис""Св. Константин и Елена" 2002 мн. добро
68. с. Оризаре – храм "Св. Параскева" 1869 добро
69. с. Равда – храм "Св. Параскева" 1884 мн. добро
70. с. Тънково – храм "Св. Архангел Михаил" 2005 мн. добро
71. с. Ахелой – храм "Св. Възнесение Господне" 2005 мн. добро
72. с. Лъка – храм "Св. Св. Константин и Елена" 2006 мн. добро
73. гр. Средец – храм "Св. Всех Святих" 1858 добро
74. гр. Средец – храм "Св. Богородица" в строеж
75. с. Богданово – храм "Св.Константин и Елена" 1866 задоволително
76. с. Варовник – храм "Св. Възнесение Господне" 1900 задоволително
77. с. Росеново – храм "Св. Св. Кирил и Методий" 2000 мн. добро
78. с. Пънчево – храм "Св. Троица" 1999 добро
79. с. Голямо Буково – храм "Св. Богородица" 1883 добро
80. с. Светлина – храм "Св. Димитър " 1869 добро
81. с. Загорци – храм "Св. Възнесение Господне" 1908 добро
82. с. Суходол – храм "Св. Иоан Рилски" 1874 добро
83. с. Драчево – храм "Св. Богородица" 1903 мн. добро
84. с. Дюлево – храм "Св. Богородица" 1890 добро
85. с. Кирово – храм "Св. Димитър " 1883 добро
86. с. Белеврен – храм "Св. Троица" 1904 добро
87. с. Граничар – храм "Св. Кирил и Методий" 1903 добро
88. с. Долно Ябълково – храм "Св. Богородица" 1892 добро
89. с. Горно Ябълково – храм "Св. Илия" 1893 добро
90. с. Момина църква – храм "Св. Петка" 1892 добро
91. с. Проход – храм "Св. Богородица" 1884 добро
92. с. Бистрец – храм "Св.. Богородица" 1885 добро
93. с. Белила – храм "Св. Георги" 1900 добро
94. с. Драка – храм "Св. Арх. Михаил" 1879 добро
95. с. Факия – храм "Св. Димитър " 1884 добро
96. с. Сливово – храм "Св. Богородица" 1881 добро
97. с. Вълчаново – храм "Св. Богородица" 1844 добро
98. с. Крайморие – храм "Св. Пимен Зографски" 2012 мн. добро
99. с. Атия – храм "Св. Мина" 2004 мн. добро
100. гр. Созопол – храм "Св. Св. Кирил и Методий" 1892 мн. добро
101. гр. Созопол – храм "Св. Зосим " добро
102. гр. Созопол – храм "Св. Богородица" 1850 добро

ЯМБОЛСКА ДУХОВНА ОКОЛИЯ
населено място, име на храм година
на построяване
архитектурно
състояние
1. гр. Ямбол – храм "Св. Николай" 1926 мн. добро
2. гр. Ямбол – храм "Св. Георги" 1737   мн.добро
3. гр. Ямбол – храм "Св. Троица" 1863 мн.добро
4. гр. Ямбол – храм “ Успение Богородично“ 2016 отлично
5. с. Александрово – храм "Св. Димитър " 1882 добро
6. с. Борисово – храм "Св. Димитър " 1894 добро
7. с. Стройно – храм " Св. Илия" 1908 добро
8. с. Ботево – храм "Св. Богородица" 1892 добро
9. с. Меден кладенец – храм "Св. Петка" 1926 добро
10. с. Бояджик – храм "Св. Димитър "– 1892 добро
11. с. Бояново – храм "Св. Троица" 1896 отлично
12. с. Воденичане – храм "Св. Атанасий" 1905 отлично
13. с. Палаузово – храм "Св. Петка" 1900 добро
14. с. Войника – храм "Св. Богородица" 1925 добро
15. с. Тамарино – храм „"Св. София" 1925 добро
16. с. Инзово – храм "Св. Троица" 1938 добро
17. с. Видинци – храм "Св. Димитър " в строеж
18. с. Гълъбинци – храм "Св. Арх. Михаил" 1906 добро
19. с. Златаре – храм "Св. Възнесение Господне" 1886 добро
20. с. Роза – храм "Св. Петка" 1892 мн.добро
21. с. Джинот – храм "Св. Богородица" 1935 добро
22. с. Чарган – храм "Св. Въздв. Креста" 1927 добро
23. с. Зорница – храм "Св. Богородица" 1898 добро
24. с. Иричеково – храм "Св. Димитър " 2007 мн. добро
25. с. Търнава – храм "Св. Богородица" 2007 мн. добро
26. с. Каравелово – храм "Св. Св. Кирил и Методий" 1915 добро
27. с. Сламино – храм "Св. Иоан Рилски" 2016 отлично
28. с. Кукорево – храм "Св. Димитър " 1892 добро
29. с. Маломир – храм "Св. Богородица" 1890 добро
30. с. Коневец – храм "Св. Възнесение Господне" 1928 добро
31. с. Миладиновци – храм "Св. Св. Кирил и Методий" 1895 добро
32. с. Крумово – храм "Св. Иоан Рилски" 1896 добро
33. с. Недялско – храм "Св. Троица" 1874 добро
34. с. Люлин – храм "Св. Възнесение Господне" 1857 лошо
35. с. Победа – храм "Св. Св. Кирил и Методий" 1922 добро
36. с. Калчево – храм "Св. Петка" 1923 добро
37. с. Поляна – храм "Св. Арх. Михаил" 1857 добро
38. с. Денница – храм "св. Илия" 1934 добро
39. с. Правдино – храм "Св. Арх. Михаил" 1912 мн. добро
40. с. Първенец – храм "Св. Георги" 1856 лошо
41. с. Богорово – храм "Св. Арх. Михаил" 1912 лошо
42. с. Каменец – храм "Св. Георги" 1895 добро
43. с. Тенево – храм "Св. Константин и Елена" 1895 добро
44. с. Ханово – храм "Св Георги" 1943 добро
45. с. Окоп – храм "Св.. Св. Кирил и Методий" 1936 добро
46. с. Челник – храм "Св. Арх. Михаил" 2005 мн. добро
47. с. Оман – храм "Св. Възнесение Господне" 1897 добро
48. с. Кубадин – храм "Св. Троица" 1870 лошо
49. с. Безмер – храм "Св. София" 1934 добро
50. с. Могила – храм "Св. Богородица" 2006 мн. добро
51. с. Болярско – храм "Св. Богородица" 2008 мн. добро
52. с. Асеново – храм "Св. Димитър " 2005 мн. добро
53. с. Хаджи Димитрово – храм "Св. Георги" в строеж
54. с. Завой – храм "Св. Богородица" в строеж
55. с. Дражево – храм "Св. Илия" 2015 отлично

ТОПОЛОВГРАДСКА ДУХОВНА ОКОЛИЯ
населено място, име на храм година
на построяване
архитектурно
състояние
1. гр. Болярово – храм "Св. Димитър " 1887 мн. добро
2. с. Ружица – храм "Св. Константин и Елена" 1883 добро
3. с. Воден – храм "Св. Георги" 1841 добро
4. с. Генерал Тошево – храм " Св. Арх. Михаил" 1848 добро
5. с. Каменна река – храм "Св. Възнесение Господне" 1891 лошо
6. с. Вълча поляна – храм " Св. Димитър " 1937 добро
7. с. Голямо Крушево – храм " Св. Богородица" 1889 отлично
8. с. Голям манастир – храм " Св. Богородица" 1893 мн. добро
9. с. Горска поляна – храм " Св.Илия" 1929 мн. добро
10. с. Странджа – храм "Св. Богородица" 1914 мн.добро
11. с. Полски градец – храм "Св Иоан Рилски" 1874 добро
12. с. Гранитово – храм "Св. Арх. Михаил" 1850 добро
13. с. Добрич – храм "Св. Димитър " 1891 добро
14. с. Златиница – храм "Св. Константин и Елена" 1931 добро
15. с. Трънково – храм "Св. Арх. Михаил" 1934 мн. добро
16. гр. Елхово – храм "Св. Димитър " 1874 мн. добро
17. с. Пчела – храм "Св. Димитър " 1932 добро
18. с. Кирилово – храм "Св. Богородица" 1855 добро
19. с. Жребино – храм "Св. Арх. Михаил" 1890 мн. добро
20. с. Радовец – храм "Св. Константин и Елена" 1933 мн. добро
21. с. Княжево – храм "Св. Димитър " 1849 мн. добро
22. с. Раздел – храм "Св. Троица" 2007 мн. добро
23. с. Лесово – храм "Св. Жив. Източник" 1898 добро
24. с. Малък манастир – храм "Св. Георги" 1876 мн. добро
25. с. Чукарово – храм "Св. Богородица" 1871 добро
26. с. Чернозем – храм "Св. Богородица" 1858 лошо
27. с. Мамарчево – храм "Св. Богородица" 1926 добро
28. с. Малко Шарково – храм "Св. Иоан Кръстител" 1881 мн. добро
29. с. Мелница – храм "Св. Георги" 1846 добро
30. с. Мрамор – храм "Св. Арх. Михаил" 1872 добро
31. с. К. Петко войвода – храм "Св. Жив. Източник" 1866 добро
32. с. Овчи кладенец – храм "Св. Иоан Богослов" 2007 мн. добро
33. с. Орешник – храм "Св. Параскева" добро
34. с. Попово – храм "Св. Георги" 2005 мн. добро
35. с. Дъбово – храм "Св. Илия" 1887 добро
36. с. Светлина – храм "Св. Богородица" 1879 добро
37. с. Синапово – храм "Св. Илия" 1834 мн. добро
38. с. Скалица – храм "Св. Георги" 1857 добро
39. с. Срем – храм "Св. възнесение Господне" 1850 добро
40. с. Стефан Караджово – храм "Св. Богородица" 1836 добро
41. с. Камен връх – храм "Св Атанасий" 1871 добро
42. с. Доброселец – храм "Св. Петка" 1922 добро
43. с. Устрем – храм "Св. Димитър " 1922 мн. добро
44. с. Планиново – храм "Св. Кирил и Методий" 1933 добро
45. с. Хлябово – храм "Св. Георги" 1849 добро
46. с. Голямо Шарково – храм "Св. Богородица" 1881 добро
47. с. Орлов дол – храм "Св. Димитър " 1838 добро
48. гр. Тополовград – храм "Св. Богородица" 1937 мн. добро
49. гр. Тополовград – храм "Св. Георги"  мн. добро
50. гр. Тополовград – храм "Св. Илия" 1885 добро
51. с. Изгрев – храм "Св. Димитър " 2010 мн. добро
52. с. Иглика – храм "Св. Богородица" 2008 мн. Добро
53. с. Ситово – храм „Св. Иван Рилски“ 1921 лошо
54. с. Лалково – храм „Възнесение Господне“ в строеж

КАРНОБАТСКА ДУХОВНА ОКОЛИЯ
населено място, име на храм година
на построяване
архитектурно
състояние
1. гр. Карнобат – храм "Св. Иоан Богослов" 1880 мн. добро
2. с. Аспарухово – храм "Св. Св. Кирил и Методий" 1884 добро
3. с. Сърнево – храм "Св. Богородица" 1903 добро
4. с. Крушево – храм "Св. Арх. Михаил" 1903 добро
5. с. Добриново – храм "Св. Димитър " 1879 добро
6. с. Сан Стефано – храм "Св. Арх. Михаил" 1870 добро
7. с. Тас Тепе – храм "Св. Кирил и Методий" 1893 лошо
8. с. Екзарх Антимово – храм "Св. Димитър " 1894 добро
9. с. Искра – храм "Св. Св. Кирил и Методий" 1880 добро
10. с. Костен – храм "Св. Арх. Михаил" 1857 добро
11. с. Крумово градище – храм "Св. Арх. Михаил" 1938 добро
12. с. Железник – храм "Св. Иоан Рилски" 1939 добро
13. с. Лозарево – храм "Св. Димитър " 1880 добро
14. с. Невестино – храм "Св. Георги" 1880 задоволително
15. с. Маленово – храм "Св. Богородица" 1900 в строеж
16. с. Подвис – храм "Св. Теодор Стратилат" 1882 мн. добро
17. гр. Сунгурларе – храм "Св. Арх. Михаил" 1924 мн. добро
18. с. Славянци – храм "Св. Димитър " 1889 добро
19. с. Хаджиите – храм "Св. Богородица" 1936 добро
20. с. Житосвят – храм "Св. Иоан Предтеча" 1936 добро
21. с. Черково – храм "Св. Иоан Богослов" 1903 добро
22. с. Орлинци – храм "Св. Петка" 1927 добро
23. гр. Айтос – храм "Св. Димитър " 1884 мн. добро
24. с. Вресово – храм "Св. Параскева" 1910 добро
25. с. Караново – храм "Св. Арх. Михаил" 1892 добро
26. с. Кръстина – храм "Св. Св. Кирил и Методий" 1927 мн. добро
27. с. Равнец – храм "Св. Арх. Михаил" 2008 мн. добро
28. с. Люляково – храм "Св. Богородица" 1957 мн. добро
29. с. Пещерско – храм "Св. прор. Илия" 2008 мн. добро
30. с. Завет – храм "Св. Петка" 2006 мн. добро
31. с. Преображенци – храм "Св. Константин и Елена" 1896 добро
32. с. Тополица – храм "Св. Димитър " 1884 добро
33. с. Драганци – храм "Св. Илия" 1996 мн. добро
34. с. Раклица – храм "Св. Богородица" 2001 мн. добро
35. с. Пирне – храм "Св. Атанасий" 2008 мн. добро
36. с. Съдиево – храм "Св. Богородица" 2007 мн. добро
37. с. Лясково – храм "Св. Арх. Михаил" 2007 мн. добро
38. с. Дъскотна – храм "Св. Богородица" 2007 мн. добро
39. с. Есен – храм "Св. Троица" в строеж
40. с. Везенково – храм "Св. Марина" в строеж
41. с. Винарско – храм "Св. Георги" в строеж
42. с. Церковски – храм "Св. Възнесение Господне" 2009 мн. добро
43. с. Дъбовица – храм " Покров Богородичен" 2012 мн. добро
44. с. Велислав – храм "Св. Успение Богородично" 2008 мн. добро
45. с. Съединение – храм "Св. Георги"  2007 мн. добро
46. с. Ведрово – храм "Св. Константин и Елена" в строеж

КАРНОБАТСКА ДУХОВНА ОКОЛИЯ
населено място, име на храм година
на построяване
архитектурно
състояние
МАЛКО ТЪРНОВКСА ДУХОВНА ОКОЛИЯ
1. гр. Ахтопол – храм " Св. Възнесение Господне" 1879 добро
2. с. Синеморец – храм "Св. Иоан Предтеча" 1894 добро
3. с. Резово – храм "Св. Иоан Кръстител" 2002 мн. добро
4. с. Бродилово – храм "Св. Пантелеимон" 1909 добро
5. с. Варвара – храм "Св. Варвара" 2006 мн. добро
6. с. Кости – храм "Св. Кирил и Методий" 1909 добро
7. с. Българи – храм "Св. Константин и Елена" 1911 добро
8. с. Велика – храм "Св. Илия" 1934 добро
9. с. Писменово – храм "Св. Богородица" 1925 добро
10. с. Фазаново – храм "Св. Марина" 2001 мн. добро
11. с. Китен – храм "Св. възнесение Господне" 1995 мн. добро
12. с. Лозенец – храм "Св. Георги" 1999 мн. добро
13. с. Изгрев – храм "Св. Марина" 2001 мн. добро
14. с. Граматиково – храм "Св. 40 мъченици" 1880 добро
15. с. Визица – храм "Св. Троица" 1856 добро
16. с. Кондолово – храм "Св. Георги" 1875 добро
17. с. Звездец – храм "Св. Атанасий" 1844 добро
18. с. Бръшлян – храм "Св. Димитър " 1854 добро
19. с. Бяла вода – храм "Св. Илия" 1863 добро
20. с. Евренезово – храм "Св. Троица" 1926 добро
21. с. Младежко – храм "Св. Богородица" 1999 мн. добро
22. с. Стоилово – храм "Св. Илия" 1841 добро
23. с. Заберново – храм "Св. Лука" 1805 добро
24. с. Калово – храм "Св. Георги" 1860 добро
25. с. Сливарово – храм "Св. Пантелеимон" 1875 добро
26. с. Близнак – параклис"Св. Богородица" 1999 мн. добро
27. гр. Малко Търново – храм "Св. Богородица" 1889 добро
28. гр. Царево – храм "Св. Цар Борис" 1935 добро
29. гр. Царево – храм "Св. Богородица" 1867 добро

КОТЛЕНСКА ДУХОВНА ОКОЛИЯ
населено място, име на храм година
на построяване
архитектурно
състояние
1. гр. Котел – храм "Св. Троица" 1871  добро
2. гр. Котел – храм "Св. Петър и Павел" 1833  мн. добро
3. с. Градец – храм "Св. Илия" 1830 добро
4. с. Ичера – храм "Св. Димитър " 1845 добро
5. с. Жеравна – храм "Св. Николай" 1833 добро
6. с. Нейково – храм "Св. Троица" 1863 добро
7. с. Раково – храм "Св. Петър и Павел" 1897 добро
8. с. Тича – храм "Св. Илия" 1820 добро
9. с. Медвен – храм "Св. Марина" 1882 добро
10. с. Катунище – храм "Св. Троица" 1874 добро
11. с. Мокрен – храм "Св. Атанасий" 1984 добро

МАНАСТИРИ    
населено място, име на храм година
на построяване
архитектурно
състояние
     
1. манастир "Св. Георги" – гр. Поморие 1856 мн. добро
2. манастир "Св. Рождество Богородично" – Горно езерово, Бургас 1985 мн. добро
3. манастир "Св. Иоаким и Анна" – с. Люляково, общ. Руен 1994 добро
4. манастир "Св. Жив. Източник" – с. Голямо буково, общ. Средец 1885 добро
5. манастир " Рождество Богородично" – с. Кабиле 1922 мн. добро
6. манастир "Св. Спас " на Бакаджика, край Ямбол 1878 добро
7. манастир "Св. Троица" край с. Устрем, общ. Тополовград 1856 мн. добро
8. манастир "Св. Петка" – с. Сотиря, Сливенско 1840 не
функциониращ
9. манастир "Св. Илия" – с. Чинтулово, Сливенско 1905 мн. добро


ВСИЧКО: Църкви и параклиси: 333

Манастири: 9 

Copyright © 2008-2024 Сливенска Митрополия | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев